Oglasna ploča

Rezultati pismenog dijela završnog ispita iz predmeta "Multimedijalni sistemi"

Rezultati pismenog dijela završnog ispita iz predmeta "Multimedijalni sistemi"

by Haris Šupić -
Number of replies: 0

Pismeni dio ispita su položili studenti koji imaju 20 ili više bodova. Uvid u radove će se održati 02.07.2020 (četvrtak) u 10.00 i 10.30 sati putem platforme "Google meet" na istom linku koji je korišten za predavanja. Za uvid je obavezna registracija u sistemu ZAMGER.