Oglasna ploča

Rezultati ispita iz Senzora i pretvarača održanog 29.06.2020.