Oglasna ploča

Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnove elektrotehnike održanog 17.02.2020.