Obavještenja

Nastava za studente koji ponavljaju godinu u 2012/2013. godini

Nastava za studente koji ponavljaju godinu u 2012/2013. godini

by Vedran Ljubović -
Number of replies: 0
Studenti koji ponovo slušaju isti predmet nisu obavezni prisustvovati nastavi, te automatski dobijaju 10 bodova za prisustvo, a bodovi zarađeni na zadaćama i seminarskim radovima se prenose od prošle godine.

Studenti koji žele slušati nastavu moraju se prijaviti predmetnom nastavniku. U tom slučaju se automatski poništavaju bodovi za prisustvo i zadaće ostvareni u predhodnoj godini, te se studenti ponovo evidentiraju kroz postojeće grupe ili posebne grupe za ponovce. Na predmetima na 1. godini 1. ciklusa studija, studenti se trebaju putem Zamgera prijaviti za fiktivni ispit "Ponovci koji žele slušati vježbe", a na višim godinama trebaju usmeno kontaktirati predmetnog nastavnika.

O načinu organizacije nastave za studente koji se prijave da žele prisustvovati nastavi bićete obaviješteni naknadno.