Obavještenja

Anketa za ljetnji semestar 2011/2012. akademske godine

Anketa za ljetnji semestar 2011/2012. akademske godine

by Vedran Ljubović -
Number of replies: 0
Odlukom Odbora za upravljanje kvalitetom ETFa, anketa za ljetnji semestar 2011/2012. akademske godine neće se popunjavati od kuće. Umjesto toga, u prvoj sedmici nastave u 2012/2013. akademskoj godini studenti će organizirano sa predavanja odlaziti u laboratoriju i popunjavati anketu prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

Studenti koji su završili svoj studij na ETFu mogu preuzeti listiće za popunjavanje od kuće u Studentskoj službi.