Raspored nastave u zimskom semestru u akademskoj 2021/2022 godini (Izmjena 15.11.2021).

Raspored nastave u zimskom semestru u akademskoj 2021/2022 godini (Izmjena 15.11.2021).

napisao/la Ernedin Zajko -
Number of replies: 0

Objavljen je Raspored nastave u zimskom semestru u akademskoj 2021/2022 godini (Izmjena 15.11.2021).

Raspored možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Prema trenutno važećem akademskom kalendaru Univerziteta u Sarajevu, nastava počinje 04.10.2021. godine (ponedeljak).

U slučaju da dođe do eventualnog pomjeranja studenti će biti obavješteni (putem web sitea i coursewarea).

Napomena:

Eventualne izmjene i dopune rasporeda nastave biće objavljivane samo na coursewareu.