Raspored polaganja ispita u drugom terminu sepetembarskog ispitnog roka studijske 2020/2021 godine

Raspored polaganja ispita u drugom terminu sepetembarskog ispitnog roka studijske 2020/2021 godine

napisao/la Ernedin Zajko -
Number of replies: 0

Raspored polaganja ispita u drugom terminu sepetembarskog ispitnog roka studijske 2020/2021 godine možete preuzeti kao prilgog ovog obavještenja.

Napomena za studente
U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS studenti mogu u ovom ispitnom roku mogu pristupiti polaganju samo ispita iz JEDNOG PREDMETA!
Shodno tome nema potrebe da se prijavljuju na više od jednog predmeta na Zamgeru.