Oglasna ploča

Rezultati završnog ispita iz Projektovanja logickih sistema, odrzan 22.02.2021.

Rezultati završnog ispita iz Projektovanja logickih sistema, odrzan 22.02.2021.

by Emir Sokić -
Number of replies: 0

U prilogu se nalaze rezultati završnog ispita iz Projektovanja logickih sistema, odrzan 22.02.2021, te predlozene ocjene.

Eventualni uvid u radove ili reklamacije u dogovoru sa predmetnim ansablom putem e-maila.

Studenti koji su zadovoljni sa predlozenim ocjenama trebaju poslati e-mail nastavniku u kojem stoji da su saglasni. Ocjene mogu biti upisane u petak 26.02.. Studenti se mole unaprijed da popune indeks sa napomenom da ce ocjene upisane na popravnom roku biti upisane na datum 22.02.2021. (VAZNO!).

Predmetni nastavnik