Oglasna ploča

Rezultati DRAO popravni

Rezultati DRAO popravni

by Dušanka Bošković -
Number of replies: 0

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Digitalni računari - arhitektura i organizacija
Akademska 2020/2021 godina 
Rezultati popravnog ispita održanog 16.02.2021.
Vanr.prof.Dušanka Bošković
R. br. Br. indeksa Z1 (3b) Z2 (2b) Z3 (3b) Z4 (7b) Z5 (2b) Z6 (2b) Z7 (2b) Z8 (4b) Z9 (5b) Ukupno
1 1721/18122 3 2 3 7 2 2 2 4 5 30
R. br. Br. indeksa Z1 (2b) Z2 (3b) Z3 (3b) Z4 (3b) Z5 (5b) Z6 (4b) Z7 (5b) Z8 (5b) Ukupno
1 1815/18282 0 3 3 3 3 3.75 5 5 25.75
2 1839/17965 0 3 3 3 4.5 3.25 4.75 2 23.5
3 1755/18084 0.7 2.5 3 0 3.5 3.25 5 2.5 20.45
4 1764/18053 0 3 3 3 5 2.85 5 5 26.85
5 1807/17582 1.3 0 3 1.5 3.5 3.55 3.75 5 21.6
R. br. Br. indeksa Z1 (3b) Z2 (10b) Z3 (5b) Z4 (4b) Z5 (4b) Z6 (4b) Z7 (6b) Z8 (6b) Z9 (6b) Z10 (6b) Z11 (6b) Ukupno
1 1849/17779 3 10 5 1 4 4 5.5 4.8 4.5 5.5 6 53.3
2 1829/17531 0 2 0.5 4 4 0 6 1.2 2 0 6 25.7
Uvid u radove u ponedjeljak 22.02.2021. u 17:30 - link za predavanja