Oglasna ploča

Rezultati popravnog završnog ispita iz predmeta "Napredni algoritmi i strukture podataka" održanog 16.02.2021.

Rezultati popravnog završnog ispita iz predmeta "Napredni algoritmi i strukture podataka" održanog 16.02.2021.

by Haris Šupić -
Number of replies: 0

Uvid u radove će se održati u ONLINE obliku 17.02.2021. (Srijeda) u 12.00 sati putem platforme Google Meet koristeći isti link koji je korišten i za pristup ispitu. Studenti koji planiraju pristupiti uvidu u radove trebaju se registrirati u sistemu Zamger.