Oglasna ploča

Rezultati završnog ispita iz RPRa nakon uvida i odbrane ispita i usmeni dio ispita

Rezultati završnog ispita iz RPRa nakon uvida i odbrane ispita i usmeni dio ispita

by Vedran Ljubović -
Number of replies: 0

Završni ispit iz predmeta Razvoj programskih rješenja održan je 2. 2. 2021. Nakon uvida u radove i reklamacije došlo je do sljedećih korekcija bodova (uglavnom posljedica toga što studenti nisu ispravno koristli Git ili nisu bili evidentirani na spisku Git logina):

Bodovi za dio ispita koji odgovara parcijalnom ispitu:
17543 - 8 bodova
18359 - 20 bodova
18713 - 16 bodova

Bodovi za praktični dio završnog ispita:
18023 - 17 bodova
18196 - 16 bodova
18229 - 20 bodova
18343 - 16 bodova
18359 - 16 bodova
U skladu sa pravilima za organizaciju ispita online, održana je odbrana ispita u utorak 9.2. u 10:00. Na odbranu je pozvano 25 studenata i svi su pristupili odbrani. Svi studenti su uspješno odbranili osim studenata sa sljedećim brojevima indeksa:
17253
18075
18087
18258
18430
18691
U utorak 9.2. u 13:00 održan je usmeni dio završnog ispita i na osnovu njega su dodijeljene ocjene. Rezultati ovog ispita nalaze se u prilogu.