Oglasna ploča

Rezultati pismenog dijela završnog ispita iz predmeta "Algoritmi i strukture podataka" održanog 18.09.2020

Rezultati pismenog dijela završnog ispita iz predmeta "Algoritmi i strukture podataka" održanog 18.09.2020

by Haris Šupić -
Number of replies: 0

Pismeni dio završnog ispita Završni (60 b) su položili studenti koji imaju 30 ili više bodova. Pismeni dio završnog ispita Završni (30 b) su položili studenti koji imaju 15 ili više bodova. Uvid u radove će se održati u utorak, 22.09.2020 u 13.00 sati u prostorijama na ETF-u. Za uvid je obavezna registracija putem ZAMGER-a. Za prijavu prisustva uvidu u radove studenti trebaju prijaviti odgovarajući ispit u terminu 22.09.2020 u 13.00 sati.