Oglasna ploča

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 1

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 1

by Emir Turajlić -
Number of replies: 0

Uvid u radove je moguće obaviti putem Google Meet-a. Potrebno je dogovoriti termin putem maila (emir.turajlic@etf.unsa.ba) do 15h, 16.09.2020.