Oglasna ploča

Izmjene rezultata nakon uvida u radove Uvod u programiranje

Izmjene rezultata nakon uvida u radove Uvod u programiranje

by Vedran Ljubović -
Number of replies: 0
U periodu 9. - 13. 9. 2020. održan je uvid u radove i reklamacije putem maila na rezultate završnog ispita (pismeni dio) iz predmeta Osnove računarstva i Uvod u programiranje. Izvršene su sljedeće korekcije bodova u dijelu koji odgovara prvom parcijalnom ispitu:

18309 - 16.5 bodova
17314 - 15 bodova

Student sa brojem indeksa 17314 sada ima dovoljan broj bodova da pristupi završnom ispitu.