Oglasna ploča

Odluka o načinu organizacije septembarskog ispitnog roka u studijskoj 2019/2020. godini

Odluka o načinu organizacije septembarskog ispitnog roka u studijskoj 2019/2020. godini

by Ernedin Zajko -
Number of replies: 0

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 33/17), člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i prijedloga prodekana za nastavu Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu od 25.08.2020. godine, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, donosi

Odluku o načinu organizacije septembarskog ispitnog roka u studijskoj 2019/2020. godini


---
Odluku broj: 02-3796/20 od 26.08.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.