Oglasna ploča

OEE_KEE_MSc_pismeni_ispit_I_rok

OEE_KEE_MSc_pismeni_ispit_I_rok

by Vedad Bečirović -
Number of replies: 0

Uvid u radove 06.07.2020 u 12:00h na c2 će biti objavljen link.

Svi studenti koji su zadovoljni predloženom ocjenom trebaju se prijaviti za usmeni ispit 06.07.2020 do 13:00h. Studenti koji se ne prijave, smatra se da nisu zadovoljni ostavrenim bodovima na pismenom ispitu da će isti ponovo raditi, a rezultati ovog pismenog ispita se poništavaju.

Ocjene će biti upisane u ZAMGER, a kada se stvore uslovi iste će biti upisane i u indeks. Napomena: Studenti na upis ocjena u indeks donose orginalnu verziju pismenog ispita i potpisanu izjavu sa upitama za polaganje pismenog ispita. Bez ovih dokumenata neće biti upisan ocjena u index. U slučaju da student nema ove dokumente ponavlja pismeni ispit.