Oglasna ploča

Rezutati završnog ispita (pismeni dio) iz predmeta Operativni sistemi održanog 23.4.2020

Rezutati završnog ispita (pismeni dio) iz predmeta Operativni sistemi održanog 23.4.2020

by Samir Ribić -
Number of replies: 0
Rezutati završnog ispita (pismeni dio) iz predmeta Operativni sistemi održanog 23.4.2020

Broj indeksa   Poena
18608 34 18098 25,5 18730 25,5 18609 28,5 18679 34 18765 33 18530 28,5 18093 23 18792 31,5 18676 28 18733 16
Predmetni nastavnik
red. prof. dr. Samir Ribić