Oglasna ploča

Rezultati ispita I parcijalni ispit iz predmeta Računarske arhitekture i mreže održanog 24. 04. 2020.

Rezultati ispita I parcijalni ispit iz predmeta Računarske arhitekture i mreže održanog 24. 04. 2020.

by Samir Ribić -
Number of replies: 0

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Rezultati ispita I parcijalni ispit iz predmeta Računarske arhitekture i mreže
održanog 24. 04. 2020.
RS1-1
R. br.Br. indeksaBodova
1. 94-ST 14
2. 77-ST 5.5
3. 69-ST 15
4. 79-ST 5
5. 89-ST 8.5
6. 78-ST /
7. 93-ST 14.5
8. 68-ST 17
9. 99-ST 16
10. 92-ST 14.5
11. 65-ST 16
12. 41-ST /
13. 21-ST /
14. 70-ST 15.5
15. 90-ST 13
16. 97-ST 12
17. 17-ST /
18. 15-ST /
19. 98-ST /
20. 64-ST 17
21. 84-ST 13.5
22. 54-ST /
23. 76-ST 10
24. 8-ST /
25. 14-ST /

 

 

RS1-2
R. br.Br. indeksaBodova
1. 82-ST /
2. 71-ST 12
3. 91-ST 17
4. 87-ST 18
5. 96-ST 4.5
6. 39-ST /
7. 66-ST 16.5
8. 62-ST 13.5
9. 74-ST 10.5
10. 86-ST 10.5
11. 48-ST /
12. 73-ST 16
13. 80-ST 13.5
14. 61-ST /
15. 63-ST 10
16. 72-ST /
17. 95-ST 13.5
18. 1-ST /
19. 13-ST /
20. 85-ST 15
21. 88-ST 16
22. 75-ST 12.5
23. 67-ST /
24. 81-ST 14
25. 27-ST /

 

 

Uvid u radove će se obaviti nakon tutorijala 27.4.

Sarajevo, 24. 04. 2020.

 

Predmetni nastavnik:


R. prof. dr Samir Ribić, dipl.ing.el.