Oglasna ploča

Uputstvo za organiziranje nastavnog procesa u novonastalim vanrednim okolnostima

Uputstvo za organiziranje nastavnog procesa u novonastalim vanrednim okolnostima

by Ernedin Zajko -
Number of replies: 0


U skladu sa zaključcima sa 22. vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu od 11. III 2020. godine, kao i uputa izdatih od strane nadležnog Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, od 12. III 2020. godine, obustavlja se klasični oblik održavanja nastavnog procesa “u učionici”, te se prelazi na u ovom trenutku alternativne oblike nastave. Zadužuju se rukovodioci i uposlenici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – nastavno i nenastavno osoblje, osim onih iz rizičnih kategorija i onih sa manifestnim simptomima respiratornih infekcija, na pojačan rad na radnom mjestu, ali po potrebi i od kuće. S obzirom na veliki broj različitih modaliteta na koji se redovna nastava odvijala na različitim predmetima (klasična predavanja, tutorijali s računskim zadacima, računarske laboratorijske vježbe, neračunarske laboratorijske vježbe sa specijalističkom opremom, itd.), kao i drastično različitog broja studenata na pojedinim predmetima, nemoguće je dati jednoobrazne upute, ali u nastojanju da se obuhvate svi pojedini oblici nastavnog procesa koji se izvode na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, s ciljem organiziranja nastavog procesa, Dekan ETF-Sarajevo izdao je Uputstvo za organiziranje nastavnog procesa u novonastalim vanrednim okolnostima.

 

Uputstvo možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.