Oglasna ploča

Rezultati popravnog ispita iz Dinamike fluida i toplotnih sistema