Obavještenja

Završetat termina prvog pacijalnog ispita

 
Slika Ernedin Zajko
Završetat termina prvog pacijalnog ispita
napisao/la Ernedin Zajko - Sunday, 3 December 2017, 3:47 AM
 

Redovni termin prvog parcijalnog ispita završava 3.12.2017.

Nastava na svim programima i svim godinama I i II ciklusa se nastavlja 4.12.2017. prema redovnom rasporedu.

Svi ispiti prvog parcijalnog planirani za period poslije 3.12. će se obaviti u terminima predavanja/vježbi ili slobodnim terminima studenata. Organizaciju (dežure, sale) ovih ispita će obaviti predmetni nastavnici/saradnici.