Korekcija (20170620) Rasporeda polaganja ispita u parnom semsetru - 2. parcijalni -

Korekcija (20170620) Rasporeda polaganja ispita u parnom semsetru - 2. parcijalni -

napisao/la Ernedin Zajko -
Number of replies: 0
Došlo je do korekcije (20170620) Rasporeda polaganja ispita u parnom semsetru - 2. parcijalni.

Novi raspored možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.