Obavještenja

Upis studenata u ljetni semestar akademske 2011/2012 godine

Upis studenata u ljetni semestar akademske 2011/2012 godine

by Ernedin Zajko -
Number of replies: 0
Upis u ljetni semestar akademske 2011/2012 godine počinje 06.02.2012. i traje do 15.02.2012. godine.

Za upis u Semestar potrebno je:

1. Popunjen semestralni list (Obrasci se mogu kupiti na Fakultetu kriminalistke ili na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu).

2. Index sa potpisima iz zimskog semestra.

3. Ugovor o učenju za ljetni semestar. Ugovor o učenju predaje se u dva primjerka, ukoliko nije predat prilikom upisa u zimski semestar.

4. Uplatu za preostali dio duga za upis u akademsku 2011/2012. godinu (na osnovu člana 4., stav 3. Odluke o načinu plaćanja participacije za troškove studija broj: 02-1-2774/11 od 12.07.2011. godine i potpisanog ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza u akademskoj 2011/2012. godini).Uplata preostalog duga za upis u ljetni semestar (prema ugovoru o regulisanju međusobnih prava obaveza koji je student potpisao).
Uplatu je potrebno izvršiti na transakcijski račun Fakulteta:
Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Račun broj: 1610000003210032
Svrha uplate: Uplata preostalog duga za upis u školsku 2011/2012. godinu

5. Uplata za ispitne košuljice za ljetni semestar, ukoliko nije izvršena uplata prilikom upisa u zimski semestar (1,00 KM po ispitu).
Uplatu je potrebno izvršiti na transakcijski račun Fakulteta
Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Račun broj:1610000003210032
Svrha uplate: Uplata za ispitne košuljice za ljetni semestar

Studenti strani državljani ili lica bez državljanstva, ukoliko nisu dostavili prijavu boravka pri upisu u zimski semestar, moraju to dostaviti prilikom upisa u ljetni semestar.


Studentska služba