Praktikum akvizicije podataka i upravljanja     ETF AEI PAPU I-2460