Optička transmisijska mreža
Multirezolucijska analiza signala
Napredna poglavlja iz sigurnosti u savremenim mrežama
Napredne tehnike u analizi informacijskih mreža