Numeričke metode u primijenjenoj teoriji elektromagnetnih polja
Odabrana poglavlja MIMO sistema
Napredne simulacijske metode u telekomunikacijama