Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 2

Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Studenti će se upoznati sa savremenim trendovima u oblasti komunikacija, kao što je konvergencija, mobilnost, ostvarivanje kvaliteta usluge. Obradiće se protokoli koji podržavaju ove trendove.