Cilj kursa je studentima pružiti odgovor na dva pitanja: čime komuniciramo i kako komuniciramo. Odgovor na pitanje čime komuniciramo je obuhvaćen u prvih sedam tematskih cjelina koje uz uvod u osnove multimedije i multimedijskih sistema pružaju osnovu za razumijevanje svojstva i kodiranja različitih medijskih komponenti i sigurnosti multimedije. Odgovor na pitanje kako komuniciramo sadržan je u drugih sedam tematskih cjelina koje daju pregled multimedijskih komunikacijskih mreža i protokola koji predstavljaju osnovu multimedijske komunikacije. Kroz razmatranje modela i načina multimedijske komunikacije opisana je realizacija različitih multimedijskih usluga, kao i mehanizmi osiguranja kvalitete.


Sistemi i servisi mobilnih telekomunikacija
Kurs ima za cilj da omogući studentima ovladavanje potrebnim teorijskim znanjima iz oblasti estimacije parametara signala u kanalu podvrgnutog složenom uticaju multiplikativnih i aditivnih smetnji s aspekta optimalnog dizajna modela višestrukog pristupa s težištem na CDMA konceptu i s primjenom u mobilnim mrežama, kao i smanjenja uticaja smetnji upravljanim antenskim sistemima.
Cilj kursa je upoznavanje sa osnovnim problemima dizajniranja logički konzistentnih metoda komunikacije između više računalnih procesa. Problemi dizajna standardnog protokola, kao što su kontrola grešaka i kontrola protoka, detaljno su obrađeni, ali i strukturirane metode projektovanja i konstrukcija formalnih modela validacije. Kurs obuhvata tehnike validacije protokola, alata za dizajn te praktičnu ralizaciju protokola koristeći namjensku FSM biblioteku u okviru laboratorijskih vježbi, tutorijala i praktičnih zadataka. Nakon uspješno odslušanog kursa, student će biti u mogućnosti:
 • Objasniti osnovne koncepte mrežnih protokola
 • Usvojiti tehnike dizajniranja, specifikacije i verifikacije mrežnih protokola
 • Suprotstaviti tehnike testiranja protokola
 • Praktično konstruisati mrežni protokol kroz laboratorijske vježbe i projektne zadatke.
 • Argumentirati najčešće korištene tehnike za izradu protokola
Cilj kursa je sticanje osnovnih znanja planiranja, upravljanja i organizacije telekomunikacijskih mreža i sistema. Studenti će kroz teoretska materijale predavanja i tutorijala proširiti znanja u domenama mrežnog monitoringa, telekomunikacijskih organizacijskih arhitektura, aktivnog i pasivnog upravljanja performansama, greškama, obračunom i sigurnošću. U okviru praktičnih laboratorijskih vježbi i projektnih zadataka studenti će kroz timski rad surađivati na analizi i prakticiranju upravljačkih tehnika i alata. Nakon uspješno odslušanog kursa, student će biti u mogućnosti:
 • Objasniti životni ciklus telekomunikacijske mreže
 • Identificirati vrste mrežnih ispada i upravljačkih akcija sa ciljem otklanjanja ispada
 • Razlikovati upravljačke organizacijske modele
 • Anticipirati osnovna načela mrežnih upravljačkih arhitektura (TMN, OSI, eTOM, SNMP, Web upravljanje)
 • Suprotstaviti načine pasivnog i aktivnog mrežnog upravljanja
 • Objasniti tehnike sotverski definisane mrežne organzacije (SDN), virtualizacije mrežnih funkcija (NFV) te cloud computinga.
 • Izračunati pouzdanost i iskoristivost mrežnih uređaja na osnovu analitičkih znanja stečenih kroz tutorijale
 • Evaluirati upravljačke arhitekture i alate na osnovu znanja stečenih tokom rada na praktičnim projektnim zadacima i lab. vježbama
 • Dizajnirati telekomunikacijske mreže sa osvrtom na pouzdanost i efikasno upravljanje