Cilj kursa je studentima pružiti odgovor na dva pitanja: čime komuniciramo i kako komuniciramo. Odgovor na pitanje čime komuniciramo je obuhvaćen u prvih sedam tematskih cjelina koje uz uvod u osnove multimedije i multimedijskih sistema pružaju osnovu za razumijevanje svojstva i kodiranja različitih medijskih komponenti i sigurnosti multimedije. Odgovor na pitanje kako komuniciramo sadržan je u drugih sedam tematskih cjelina koje daju pregled multimedijskih komunikacijskih mreža i protokola koji predstavljaju osnovu multimedijske komunikacije. Kroz razmatranje modela i načina multimedijske komunikacije opisana je realizacija različitih multimedijskih usluga, kao i mehanizmi osiguranja kvalitete.


Sistemi i servisi mobilnih telekomunikacija
Kurs ima za cilj da omogući studentima ovladavanje potrebnim teorijskim znanjima iz oblasti estimacije parametara signala u kanalu podvrgnutog složenom uticaju multiplikativnih i aditivnih smetnji s aspekta optimalnog dizajna modela višestrukog pristupa s težištem na CDMA konceptu i s primjenom u mobilnim mrežama, kao i smanjenja uticaja smetnji upravljanim antenskim sistemima.

U ovom kursu istražuju se principi dizajna protokola, njihovo "za" i "protiv", kao i područja primjene. Također se razmatraju razne tehnike koje se koriste u današnjim komunikacijskim pro­tokolima za postizanje određenih mogućnosti (npr. skalabilnost, pouzdanost, robusnost). Konačno, razmatraju se dizajnerske me­tode i alati. Fokus će biti na današnjim internet protokolima, ali se mogu obraditi i druga područja ako se za to ukaže potreba.

Cilj kursa je da omogući studentima da steknu osnovna zna­nja iz planiranja, upravljanja i optimiranja radiomreža i sistema za operativnu i poslovnu podršku - nužna za brzo i efektno uklju­čivanje u radnotehnološke procese subjekata u sektoru mobilnih (tele)komunikacija.