Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Cilj kursa je da studenti steknu znanja iz osnova kompjuterske grafike, kao što su teorija boje, osnovi grafičkog dizajna, tv dizajna, web dizajna, virtualne realnosti, 3D modeliranja, iluminacije i animacije računarskih modela.
Studenti stiču vještine korištenja softverskih paketa za 3D modeliranje i animaciju, obradu slike, montažu i vizuelne efekte, web dizajn
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Osnovi teorije i metodologije za algoritamsko za rješavanje problema optimizacije aktivnosti i raspodjele resursa čija je količina ograničena.
Studenti će steći sposobnosti za:
prezentiranje jednostavnih realnih slučajeva u kojima su prisutni problemi optimizacije, koristeći modele linearnog programiranja i teorije grafova;
nalaženje rješenja navednih problema koristeći odgovarajuće algoritme
Cilj kursa je dati bazna znanja i vještine iz metoda, tehnika i softverskih alata za modeliranje tehničkih i poslovnih procesa i njihovu simulaciju pomoću računarski baziranih simulacionih paketa kao što je MATLAB sa svojim modulima.
Cilj predmeta Programski jezici i prevodiocije upoznavanje s različitim paradigmama programskih jezika, komparativna analiza programskih jezika, šta neki programski jezik posjeduje, a šta ne, koji su principi implementacije programskih jezika i kompajlera.
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Student po okončanju ovog kursa posjeduje sljedeća znanja, vještine i kompetencije:
-dobra specijalistička znanja iz oblasti softver inžinjeringa vezanih za osiguranje i kontrolu kvaliteta softvera, -sposobnost evaluacije računarski baziranih sistema, procesa i komponenti,
-sposobnost klasifikacije grešaka i korištenja statističkih procjena gustoće defekata,
-poznavanje upotrebe softverskih sistema u praksi, -sposobnost dizajna planova testiranja i primjene različitih tehnika testiranja softvera,
-sposobnost integracije tehnika osiguranja kvaliteta softvera u životni proces razvoja softvera,
-sposobnost izvršavanja pregleda i inspekcija razvojnih dokumenata i programskog koda, kao i kontrole procesa i koda primjenom metrika.