Na predavanjima se obrađuju temeljne tehnoglogije potrebne za razvoj dinamičkih web aplikacija. Studenti se upoznaju sa osnovnim klijentskim i serverskim programskim jezicima i bibliotekama koji se koriste u razvoju aplikacija pokretanih unutar web browser-a.
Cilj kursa je da studenti steknu znanja iz osnova kompjuterske grafike, kao što su teorija boje, osnovi grafičkog dizajna, tv dizajna, web dizajna, virtualne realnosti, 3D modeliranja, iluminacije i animacije računarskih modela.
Studenti stiču vještine korištenja softverskih paketa za 3D modeliranje i animaciju, obradu slike, montažu i vizuelne efekte, web dizajn
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Ovaj kurs daje osnove teorije i metodologije za algoritamsko za rješavanje problema optimizacije aktivnosti i raspodjele resursa čija je količina ograničena. Kroz ovaj kurs studenti će steći sposobnosti za prezentiranje jednostavnih realnih slučajeva u kojima su prisutni problemi optimizacije, koristeći modele linearnog programiranja (uključujući važne specijalne slučajeve kao što su transportni problem i problem raspoređivanja), modele teorije grafova, te modele mrežnog planiranja (determinističke i stohastičke). Također, studenti će ovladati tehnikama nalaženja rješenja navednih problema koristeći odgovarajuće algoritme.
Cilj kursa je dati bazna znanja i vještine iz metoda, tehnika i softverskih alata za modeliranje tehničkih i poslovnih procesa i njihovu simulaciju pomoću računarski baziranih simulacionih paketa kao što je MATLAB sa svojim modulima.
Cilj predmeta Programski jezici i prevodiocije upoznavanje s različitim paradigmama programskih jezika, komparativna analiza programskih jezika, šta neki programski jezik posjeduje, a šta ne, koji su principi implementacije programskih jezika i kompajlera.
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Student po okončanju ovog kursa posjeduje sljedeća znanja, vještine i kompetencije:
-dobra specijalistička znanja iz oblasti softver inžinjeringa vezanih za osiguranje i kontrolu kvaliteta softvera, -sposobnost evaluacije računarski baziranih sistema, procesa i komponenti,
-sposobnost klasifikacije grešaka i korištenja statističkih procjena gustoće defekata,
-poznavanje upotrebe softverskih sistema u praksi, -sposobnost dizajna planova testiranja i primjene različitih tehnika testiranja softvera,
-sposobnost integracije tehnika osiguranja kvaliteta softvera u životni proces razvoja softvera,
-sposobnost izvršavanja pregleda i inspekcija razvojnih dokumenata i programskog koda, kao i kontrole procesa i koda primjenom metrika.