Ovaj predmet ce na jedan interesantan i studentima prikladan nacin predstaviti baznu tematiku iz teorije i dizajna antena. Pored teoretskih koncepata studenti ce imati mogucnost da simuliraju niz antenskih konfiguracija u popularnim softverskim alatima kako bi se bolje upoznali sa nacinom kako antene rade. Takodjer ce po mogucnosti studentima biti ponudjeno i nekoliko mjernih laboratorijskih vjezbi. Kurs ce biti prilagodjen nivou predznanja studenata cetvrtog semestra telekomunikacija. Preduvjet za uspjesno slusanje tematike kursa je solidno znanje inzinjerske matematike, teorije elektricnih kola i teorije elektromagnetnih polja.

Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about