Arhitekture paketskih čvorišta

Optički telekomunikacioni sistemi
Cilj kursa je omogućiti studentima upoznavanje sa teorijskim i praktičnim  aspektima modeliranja i simulacije u telekomunikacijskim mrežama. Student će po okončanju kursa biti u mogućnosti:
  • razumjeti osnovne pojmove iz područja modeliranja i simulacije telekomunikacijskih mreža;
  • objasniti i primijeniti matematičke alate koji su osnova za modeliranje i simulaciju telekomunikacijskih mreža;
  • opisati svojstva simulacijskih alata i objasniti način njihove primjene u simulaciji telekomunikacijskih mreža;
  • planirati i konfigurirati simulaciju telekomunikacijskih mreža, te vršiti evaluaciju performansi na osnovu rezultata simulacije;
  • koristiti otvorene simulacijske alate – mrežne simulatore NS-2 i NS-3.

Studenti iz softverskog inženjeringa uče o najmodernijim tehnika­ma, metodologijama, alatima i hardveru koji obuhvaćaju softverske discipline i njihove aplikacije. Programski jezici korišteni u ovom kursu najutjecajniji su u ovom polju. Studenti, također, uče i o najnovijim me­todologijama dizajna. Susreću se s temama kao što su programiranje na raznim jezicima, UML dizajn, rukovođenje projektima, interakcija baza podataka, operativni sistemi, objektno orijentirano programiranje, klijent/server sistemi, algoritmi, mrežna administracija, informacijska si­gurnost, skladištenje podataka, te LAN/WAN inženjering.