Arhitekture paketskih čvorišta

Optički telekomunikacioni sistemi

Kurs ima za cilj da omogući studentima ovladavanje osnovnim pojmovima iz područja simulacija u telekomunikacijskim mrežama, kao i da steknu osnovna znanja o simulacijskim alatima i načinu njihove primjene za simulaciju telekomunikacijskih mreža. U okviru kursa će se savladati potrebni matematički alat koji je osnova za simulacije - osnove teorije vjerovatnosti i teorije čekanja. Studenti će ovladati vještinama planiranja i konfigurisanja simulacije telekomunikacijskih mreže, te evaluacije performansi mreža na bazi rezultata simulacije. Pored teoretske osnove planiranja simulacije telekomunikacijskih mreža, studenti će biti osposobljeni za primjenu jednog od široko rasprostranjenih simulacijskih alata - mrežnog simulatora Berkley's Network Simulator (NS-2).

Studenti iz softverskog inženjeringa uče o najmodernijim tehnika­ma, metodologijama, alatima i hardveru koji obuhvaćaju softverske discipline i njihove aplikacije. Programski jezici korišteni u ovom kursu najutjecajniji su u ovom polju. Studenti, također, uče i o najnovijim me­todologijama dizajna. Susreću se s temama kao što su programiranje na raznim jezicima, UML dizajn, rukovođenje projektima, interakcija baza podataka, operativni sistemi, objektno orijentirano programiranje, klijent/server sistemi, algoritmi, mrežna administracija, informacijska si­gurnost, skladištenje podataka, te LAN/WAN inženjering.