Raspored završnih ispita (pismeni dio), julski rok