Raspored polaganja prvih parcijalnih ispita

Raspored polaganja prvih parcijalnih ispita

napisao/la Ernedin Zajko -
Number of replies: 0

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na Fakultetu,svi ispiti se prebacuju u online režim održavanja.

U skladu sa ranije donesenom Odlukom, svi ispiti I ciklusa studija se prolongiraju za 7 dana u odnosu na prvobitno predviđene termine, tj. počinju u devetoj sedmici nastave, dok će osma sedmica biti normalna radna sedmica (uz normalno odvijanje nastave). Nastava u devetoj sedmici na I ciklusu studija biće prekinuta.

Trenutno važeči raspored ispita možete pronaći kao prilog ovog obavještenja, pri čemu je moguće da u narednim danima dođe do minornih izmjena nekog od termina.

Što se tiće II ciklusa studija,ranije dogovoreni online ispiti ostaju u ranije dogovorenim terminima, a ispiti koji su bili planirani uživo prebacuju se u online režim, u terminima koji se dogovore s predmetnim nastavnicima. Nastava na II ciklusu studija se ne prekida.