Oglasna ploča

Rezultati pismenog dijela završnog ispita iz predmeta "Automati i formalni jezici" održanog 28.09.2020

Rezultati pismenog dijela završnog ispita iz predmeta "Automati i formalni jezici" održanog 28.09.2020

by Haris Šupić -
Number of replies: 0

Pismeni dio završnog ispita su položili studenti koji imaju 20 ili više bodova. Uvid u radove će se održati 29.09.2020 (utorak) u

11.00 sati putem platforme Google Meet na istom linku koji je korišten za predavanja. Za uvid je obavezna registracija u sistemu

ZAMGER.