Oglasna ploča

Rezultati ispita iz predmeta MPVI odrzanog 18.09.2020.

Rezultati ispita iz predmeta MPVI odrzanog 18.09.2020.

by Amila Akagić -
Number of replies: 0

Rezultati ispita iz predmeta MPVI odrzanog 18.09.2020.

I dio 

Br. indexa       Bodovi
1277/16523             0

II dio 

Br. indexa       Bodovi
1477/17266             0

Uvid u radove je zakazan za 25.09. u 12:30 preko Google Meet Platforme. Za uvid u radove omogucena je prijava preko zamgera.