Oglasna ploča

Rezultati ispita iz Razvoja softvera 21.9.

Rezultati ispita iz Razvoja softvera 21.9.

by Vedran Ljubović -
Number of replies: 0
Dana 21. 9. 2020 održan je pismeni dio završnog ispita u drugom septembarskom roku (ispit na računaru). Rezultati nalaze se u prilogu.

Uvid u radove i reklamacije će se održati putem maila u periodu 22.9 - 24.9.

Studenti koji su u zbiru ostvarili najmanje 40 bodova zaokruženo (dakle, najmanje 39,5 bodova) pozivaju se da pristupe usmenom dijelu završnog ispita koji će se održati u petak 25. 9. u 11:00, online (putem platforme Google Meet).