Oglasna ploča

Rezultati popravnog završnog pismenog ispita iz predmeta "Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama" održanog dana 07.07.2020 u 13h