Oglasna ploča

Rezultati završnog pismenog ispita iz predmeta "Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama" održanog dana 24.06.2020 u 13h