Oglasna ploča

Izmjene rezultata ispita iz predmeta Računarske arhitekture i mreže nakon uvida u radove

Izmjene rezultata ispita iz predmeta Računarske arhitekture i mreže nakon uvida u radove

by Samir Ribić -
Number of replies: 0

Rezultati ispita

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Rezultati ispita I parcijalni ispit iz predmeta Računarske arhitekture i mreže
održanog 24. 04. 2020.
RS1-1
R. br.Br. indeksaBodova
1.94-ST15.5
2.77-ST5.5
3.69-ST15
4.79-ST5
5.89-ST8.5
6.78-ST/
7.93-ST14.5
8.68-ST17
9.99-ST16
10.92-ST14.5
11.65-ST16
12.41-ST/
13.21-ST/
14.70-ST15.5
15.90-ST13
16.97-ST16.5
17.17-ST/
18.15-ST/
19.98-ST/
20.64-ST17
21.84-ST17
22.54-ST/
23.76-ST10
24.8-ST/
25.14-ST/

 

 

RS1-2
R. br.Br. indeksaBodova
1.82-ST/
2.71-ST12
3.91-ST17
4.87-ST18
5.96-ST4.5
6.39-ST/
7.66-ST16.5
8.62-ST14
9.74-ST10.5
10.86-ST10.5
11.48-ST/
12.73-ST16
13.80-ST13.5
14.61-ST/
15.63-ST10
16.72-ST/
17.95-ST13.5
18.1-ST/
19.13-ST/
20.85-ST15
21.88-ST16
22.75-ST13.5
23.67-ST/
24.81-ST14
25.27-ST/

 

 

Sarajevo, 29. 04. 2020.

 

Predmetni nastavnik: