Oglasna ploča

Rezultati popravnog ispita iz DS-a održanog 13.02.2020. godine

Rezultati popravnog ispita iz DS-a održanog 13.02.2020. godine

by Dinko Osmanković -
Number of replies: 0

Rezultati iz popravnog završnog ispita su dati u tabeli ispod.

Drugi dio Treći dio
Indeks

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5a Z5b Ukupno Z1 Z2 Ukupno UKUPNO
18348

6 2 5 6 1 4 24 5
5 29
18288

6 6 5 2

19

0 19
18351

6 7 5 3 2 2.5 25.5 5 3 8 33.5
18537

6 1 5 3 2.5
17.5 5 3 8 25.5

Rezultati popravnog integralnog ispita su dati u sljedećoj tabeli:
Prvi dio
Drugi dio Treći dio
Indeks

Z1 Z2 Z3 Ukupno Z1 Z2 Z3 Z4 Z5a Z5b Ukupno Z1 Z2 Ukupno UKUPNO
18199
0

0

0 0
18199

10 10 5 25

0

0 25
17874

10 10
20


4

4 1
1 25
18230

10 10 10 30 6
5 5
4 20 5 3 8 58
17767

7 10 2 19 6
0.5 1
0.5 8

0 27