Respored ispita u ljetnom semestru akademske 2018/2019 godine

Respored ispita u ljetnom semestru akademske 2018/2019 godine

napisao/la Ernedin Zajko -
Number of replies: 0

Respored ispita u ljetnom semestru akademske 2018/2019 godine u Junskom, Julskom i Septembarsokm terminu.


U skladu s odgovarajućom Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Elekttrotehničkog fakulteta, svi ispiti u julskom ispitnom roku planirani za 8. VII 2019. godine pomjeraju se na 4. VII 2019. godine. Raspored sala i satnica ostaje ista. Do ovog pomjeranja je došlo zbog toga što se, zbog direktiva sa Univerziteta, prijemni ispit za novu generaciju studenata, koji je prvobitno bio planiran za 3. VII 2019. godine, morao pomjeriti na 8. VII 2019. godine.

Prodekan za nastavu
Red. prof. dr Željko Jurić