Ovaj kurs obrađuje strukturirane i objektno orijentisane metode i tehnike koje se koriste za razvoj informacionih sistema. Kurs daje pregled tehnika analize i dizajna, analize izvodljivosti, pristupa projektovanju informacionih sistema, testiranja sistema, instalacije i migracije, kao i procedure održavanja. Takođe se razmatraju organizacijski problemi vezani za razvoj informacionih sistema.

Osnovni koncepti i metodologije razvoja informacionih sistema
Projektovanje i izgradnja informacionih sistema. Životni ciklus i faze razvoja. Modeli razvoja. Računarski podržan razvoj sistema, CASE alati. Organizacija projekta i upravljanje projektom.
Sistemsko planiranje
Identifikacija i odabir projekata. Iniciranje i planiranje projekta.
Sistemska analiza
Prikupljanje i određivanje zahtjeva. Strukturiranje procesa. Konceptualno modeliranje podataka. Modeliranje događaja. Modeliranje logike. Procjena alternativa izgradnje.
Sistemski dizajn
Reinženjering poslovnih procesa. Projektovanje baza podataka. Dizajniranje formi i izvještaja. Dizajniranje interfejsa i dijaloga. Projektovanje distribuiranih i internet sistema.
Sistemska implementacija i podrška
Implementacija sistema. Održavanje informacionih sistema.