Cilj ovog predmeta je da studente nauči šta je uloga administratora računarske mreže i koje su procedure koje administrator obavlja. Predmet teoretski izlaže generalne principe i na praktičnim primjerima pokazuje primjenu ovih principa. Predmet na realan i sveobuhvatan način studente uvodi studente u stvarne probleme iz oblasti administracije računarskih mreža. Namjera predmeta je da poveže teoretsko sa praktičnim znanjem o uspostavljanju i održavanju računarskih mreža i sistema.