Studenti stiču teorijska i praktična znanja iz Mobilnih komunikacija � tehnološka i radio osnova, sistemi, mreže i usluge, nužna za brzo i efektno uključivanje u radno tehnološke procese subjekata u Sektoru (tele)komunikacija.
Teorijska znanja, sa programskom strukturom iskazanom u narednoj cjelini Program, studenti stiču na predavanjima.
Ptaktična znanja studenti stiču na dva načina: putem posjeta/vježbi telecom kompaniji i putem Laboratorijskih vježbi.
Putem vježbi u telecom kompaniji studenti stiču spoznaje o funkcioniranju sistema i mreže mobilnih komunikacija o saobraćaju, ponašanju mreže, upravljanju istom itd.
Kroz Laboratorijske vježbe, bazirane na korištenju MATLAB programskih paketa, studenti stiču praktična znanja iz procesa GSM interlivinga, GMSK modulacije i dr.