Studenti stiču osnovna teorijska znanja vezana za teoriju vjerovatnoće, nedeterminističke signale i stohastičke procese, spektralnu analizu stacionarnih i nestacionarnih stohastičkih procesa, osnovne koncepte teorije estimacije, te osnovna znanja iz teorije informacija. 

Po uspješnom završenom kursu studenti bi trebali biti u stanju da koriste alate i mehanizme statističke detekcije i izdvajanja signala u uslovima kada je isti korumpiran različitim vrstama šuma. Također, studenti će savladati temeljna znanja i vještine nužne za daljnja izučavanja na polju obrade slučajnih signala, teorije informacije i teorije kodiranja.