Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 1