Nastavak kursa Operaciona istraživanja, sa temama: problem rasporeda časova, veliki problemi linearnog programiranja, cjelobrojno programiranje, numerička analiza, nelinarno programiranje, kompresija, dinamičko programiranje,