Kurs namijenjen upoznavanju sa principom rada digitalnih računara. Obrađuju se električna struja kao nosilac informacija, logička kola, sekvencijalna kola, principi projektovanja, način rada mikroprocesora, koncept rada operativnih sistema, računarskih komunikacija i računarskih mreža.